/Files/images/nnovatsyna__dyalnst/line (1307).gif
Банк інноваційних технологій
дошкільного навчального закладу

- Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку "Казкова фізкультура" М.Єфименко (інструктор з фізичної культури - Соловйова Наталія Василівна);

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

- Система музичного виховання за допомогою імпровізаційного музикування. Автор - К. Орф (музичний керівник - Ніколаєва Олена Ростиславівна);

Суть технології: сприяє розвитку музичних творчих здібностей, самоствердженню особистості, самостійності та свободі мислення.

- Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Автор - В.О. Сухомлинський (вихователь – Федченко Світлана Володимирівна);

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.О. Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.О. Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

- Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”. Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей (вихователь - Коньоші Тетяна Іванівна);

Суть технології. Методика раннього розвитку дітей, в першу чергу, базуються на відповідних дитячих іграх. За методикою Нікітіних вони повинні включати в себе спільну діяльність дитини і батьків. Вони мають великий потенціал, тому що їх можна підлаштувати під себе, під свій рівень розвитку, під свої інтереси. Кожна «Нікітінська» дитяча гра надає можливість подумати над тим, що до неї додати, як її поліпшити; така варіативність завдань заздалегідь продумана, адже вона спрямовує дитину до творчої роботи. В основному ці ігри мають форму головоломок, направлених на розпізнавання і добудови образів, інакше кажучи, на розвиток логічного і творчого мислення. Кожна гра по методиці Нікітіних є набором завдань, вирішення яких дитина шукає за допомогою кубиків (кубики Нікітіна), квадратів з картону, деталей з конструктора і т.д. Завдання, які ставляться перед дитиною, мають різну форму: у вигляді інструкції, креслення, моделі. Таким чином дитина знайомитися з різними способами передачі інформації. Завдання задаються за принципом від простого до складного і мають дуже широкий діапазон.

- Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Автор – Т. Ткаченко (вихователь - Савченко Тетяна Геннадіївна);

Суть технології. За цією методикою для роботи використовується аркуш картону 45х30 см, поділений на шість квадратів (за кількістю характерних ознак предмета або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дітей навчають знаходити головні, суттєві ознаки предмета, відрізняти їх від другорядних. Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. Використання схем при складанні описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі – чим подібні, або чим відрізняються предмети, а диференціювати порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором тощо.

- Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Автор - розробник - Л. Шульга (вихователь - Вознюк Юлія Василівна);

Суть технології. Основна ідея — «малювання — діяльність, що сприяє появі й розвитку почуттів». Вона полягає в тому, що діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання.

- Розвиток логіко-математичних уявлень і вмінь шляхом використання ігор та вправ з дидактичним матеріалом – паличками Кюізенера. Автор - Х. Кюізенер (педагогічні працівники дошкільного навчального закладу);

Суть технології. Активізація пізнавальних здібностей дошкільників, вміння логічно розмірковувати, сформованість розуміння дітьми абстрактних понять, що виникають в мисленні дитини як результат його самостійної практичної діяльності ("самостійного математичного дослідження").

- Ігровий сендплей. Автор - К. Юнг (вихователь - Калініна Людмила Йосипівна);

Суть технології. Технологія має терапевтичний ефект, гармонійно заспокоює та розслаблює дітей за допомогою пісочного середовища, розвиває пізнавальну сферу.

- Технологія навчання іноземної мови. Автор - Т.М. Шкваріна (вихователь англійської мови - Вознюк Юлія Василівна);

Суть технології. Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови.

- Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами розвиваючої (математичної) гри-конструктора "Колумбове яйце" (вихователь - Федченко Світлана Володимирівна);

Суть технології ігор не просто в збиранні первинної фігури - з розрізаних шматочків можна збирати різноманітні силуети - тварин, людей, різних предметів. До кожної головоломки додаються зображення таких силуетів як у натуральну величину з розбиттям на складові частини, так і просто силуети, де доведеться ще здогадатися, які частини і в якому положенні необхідно підставити. Адже послідовність складання вже готових форм від дитини прихована, йому доводиться пройти заново досвід творця. Але дані завдання не обмежують дитину у свободі творчості. У процесі виконання завдань приходить бажання придумати власні схеми. Крім іншого в такій грі він вчиться співвідносити геометричні фігури, знаходити взаємозв'язки між ними (наприклад, ромб можна скласти з двох трикутників, а великий трикутник з двох маленьких).

Методика розвивального читання Л.В. Шелестової (вихователі груп "Калинка", "Дюймовочка", "Казка", "Суничка", "Білочка", "Волошка" ).

Суть технології. Методика "Розвивальне читання" Людмили Шелестової не лише навчає дошкільнят читати, а й розвиває у них мислення, словниковий запас, дрібну моторику,уявлення про ​навколишній світ. Для вивчення однієї букви пропонується 5 — 6 завдань із використанням різних видів діяльності, із залученням ілюстративного та природного матеріалу. Кожне завдання — новий вид діяльності: малювання, вирізання, конструювання, ліплення, пересування у просторі тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 2383