/Files/images/ln/lineechka-50.gifХворостяна Оксана Миколаївна

Вихователь дошкільного навчального

***

/Files/images/stornki_vihovatelv/IMG_2632_новый размер.JPG

У 1990 році закінчила Бердичівське педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователь дитячого садка.

З жовтня 2010 року працює в дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя.

Хворостяна Оксана Миколаївна працює над проблемою: "Гра для дитини - найкраща насолода".

Виявляючи цікавість до світу дорослих, але не маючи можливості включитись до нього, дошкільник моделює цей світ у грі. Ця діяльність є соціальною за своїм походженням і змістом, вона виникає в ході ускладнення досвіду людства, його виробничих та культурних взаємин і відображає суспільні зміни. Сюжет та ролі в грі діти запозичують у суспільстві.

Гра - провідна діяльність дошкільнят, в якій вони виконують ролі дорослих, відтворюючи в уявних ситуаціях їх життя, працю та стосунки.

Гра - це діяльність, у якій дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює всю систему людських взаємин.

Важливе значення гри полягає в тому, що діти в невимушеній формі, відтворюючи світ дорослих, засвоюють моральні норми, отримують уявлення про професійні та сімейні ролі. Гра забезпечує розвиток у дошкільників рухових, розумових та мовленнєвих навичок. Діти, відображаючи в грі різні сторони життя та особливості діяльності дорослих, поповнюють і уточнюють свої знання про навколишній світ, вчаться співпереживати і відрізняти вимисел від реальності.

Перші прояви дитячих ігор виникають ще в ранньому віці, маючи сенсомоторний характер ("наздоганялки", гра-вовтузіння тощо). На рубежі раннього і дошкільного віку виникає режисерська гра (використання іграшок як предметів-замінників, символічне виконання певної дії). Згодом дитина стає спроможною організовувати образно-рольову гру, в якій уявляє себе в певному образі (людини чи предмету) і відповідно діє. Необхідною умовою такої гри є яскраві, інтенсивні переживання: дитину вразила побачена нею ситуація, і пережиті емоції, враження відтворюються в ігрових діях.

Наступним здобутком дошкільника стає його спроможність організовувати сюжетно-рольову гру ("доньки-матері", "школа", "магазин" тощо), яка досягає своєї найбільш розвинутої форми в середньому дошкільному віці. В сюжетно-рольовій грі діти відтворюють безпосередньо людські ролі і взаємини. Діти граються один з одним, або з лялькою, як уявним партнером, який теж наділяється своєю роллю. Однією з найскладніших для дітей цього віку є гра з правилами ("піжмурки", "п'ятнашки"). В цих іграх головним є чітке виконання правил гри; зазвичай тут фігурують мотиви кооперації чи змагання.

Організована ігрова діяльність дошкільнят посідає особливе місце у системі організованих освітніх впливів, оскільки власне ігрова діяльність-провідна впродовж усього дошкільного періоду.Саме в ігровій діяльності відбуваються найважливіші зміни в дитячій психіці: виникають визначальні для успішного розвитку новоутворення, максимально проявляються психічні властивості й процеси, розвиваються ключові риси характару, започатковуються базові особистісні якості, відбувається становлення образу "Я".

Організоване проведення будь-якої гри потребує рательної попередньої ,підготовчої освітньої роботи з дітьми з метою створення у них необхідного й достатнього запасу уявлень про світ природи, культури, людей і власного "Я", вироблення навичок компетентної поведінки в ньому.

Розвивавальний простір створюється не для зручності вихователя, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настрою, обирати той чи інший осередок. Всі предмети мають бути доступними дітям, щоб їх можна було сміливо брати, використовувати, тощо.

Довільність у сфері спілкування з ровесниками проявляється у здатності вислуховувати пропозиції товаришів, узгоджувати з ними свої дії,змістовно спілкуватися, толерантно ставитися, задовольняти їхні прохання, досягати спільної мети.

Завдяки керівній ролі вихователя, поданим зразкам ігрових дій та налагодження партнерських взаємин з усіма учасниками гри поступово формується ігровий досвід, що на етапі старшого дошкільного віку дає дітям змогу грати автономно, керуючись власними бажаннями, ініціативами, внутрішніми спонуканнями, симпатіями, творчими задумами, прийомами соціальної взаємодії з однолітками.


/Files/images/gramoti/2014_3.jpg /Files/images/gramoti/2016.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 101