/Files/images/ln/lineechka-50.gifМашталір Альона Володимирівна

Вихователь дошкільного навчального закладу

***

/Files/images/stornki_vihovatelv/IMG_1656_новый размер.JPGУ 2008 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку,викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

З листопада 1999 року працює в дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя.

Машталір Альона Володимирівна працює над проблемою: "Роль народної іграшки та народних ігор у вихованні дітей дошкільного віку".

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача всіх культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Всі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів. Протягом віків в Україні викристалізувався педагогічний досвід народу, втілений в його мудрості, вміння і навичках виховання наступних поколінь.

Сучасна система виховання спрямована на формування розвиненої особистості, наділеної національною свідомістю, гідністю і прагненням зберегти й примножувати національну культуру.

Залучати дітей до культурних цінностей народу необхідно з дошкільного віку. Відомо, що світогляд українця, розвиток у нього високої духовності, творчого розуму й моральних якостей формується на основі почуттів та емоцій. Тому особливого значення у вихованні дошкільників на основі народної творчості набуває народна іграшка - найдоступніший емоційний засіб народної педагогіки. Іграшка - пам'ять етносу, нації, народу, людства про своє історичне та доісторичне минуле. Її форма є однією з початкових субстанціональних форм щодо освоєння людиною навколишнього середовища.

Народна іграшка є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні. Народні іграшки перевірені дитячою любов’ю до неї, дитячою грою. Вони несуть в собі художню культуру народної творчості, розвивають самобутні риси естетики свого народу.

Використання народної іграшки в дитячому садку, сім’ї урізноманітнює ігрову діяльність дітей, збагачує, розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички.

Гра - королева дитинства, основний і найбільш доступний вид діяльності, важливий засіб духовного й фізичного виховання, завжди займала й займає значне місце. К.Д. Ушинський підкреслював яскраво виражену педагогічну спрямованість народних ігор. На його думку, виховання, створене самим народом і засноване на народному ґрунті, має ту виховну силу, якої немає в самих найкращих системах та абстрактних ідеях.

Отже, переоцінити значення гри в житті дитини важко. А уявити дитинство без гри неможливо. Саме у народній грі злиті воєдино праця і пізнання, почуття і знання, переживання і радість перемоги.


/Files/images/perodichn_vidannya/Публікації_2.gif


***


***


***


Кiлькiсть переглядiв: 126