/Files/images/nash_nadbannya/lineechka-27.gif



ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(які погоджені науково-методичною радою науково-методичного центру
управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та схвалені науково-методичною радою
Київського інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів)



Парціальна програма роботи гуртка
з хореографії "Водограй"

/Files/images/nash_nadbannya/IMG_3971.gifАвтори:
Собчук Лілія Володимирівна
завідувач ДНЗ № 7 «Орлятко»;

Гнатенко Лариса Олександрівна

вихователь – методист ДНЗ № 7

«Орлятко»;

Соловйова Наталія Василівна
керівник гуртка

Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК (протокол № 1 від 23.01.2014 року).

Програма з хореографії для дітей середнього та старшого дошкільного віку розроблена з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), державних програм навчання і виховання дітей в яких визначено завдання музичного вихо­вання дітей середнього і старшого дошкільного віку, враховано принцип наступ­ності. Завдання відповідають програмовим вимогам, однак мають особливість, зумовлену врахуванням активності, виняткової рухливості дітей цього віку, прагненням до музично-ритмічної діяльності, підвищеним інтересом до танцювальних мелодій і танців, в яких дитина найкраще самовиражається, імпровізує і фантазує.

Зміст і структура занять у програмі відповідають віковим особливостям розвитку дошкільників, провідній ігровій діяльності дітей та історичній логіці розвитку хореографічного мистецтва. Діти збагачують елементарний досвід сприймання танцювальних рухів і образів, способів їх виконання, набувають нового досвіду художньо-практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, переймаючи від дорослого образну мову і більш різноманітний хореографічний досвід, перетворюючи його на свій власний, набуваючи практики експериментування у царині рухів і таночків.



Парціальна програма роботи гуртка "Здоров'ятко"

/Files/images/nash_nadbannya/IMG_3967.gifАвтори:
Собчук Лілія Володимирівна
завідувач ДНЗ № 7 «Орлятко»;
Гнатенко Лариса Олександрівна
вихователь – методист ДНЗ № 7
«Орлятко»;
Соловйова Наталія Василівна
керівник гуртка

Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК (протокол № 3 від 25.04.2013 року)

Програма з фітнесу для дітей старшого дошкільного віку розроблена з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та реалізується в процесі гурткової роботи.

Кожне заняття – цікава ігрова подорож, динамічна та емоційна, а музика створює веселий настрій, що є запорукою корисних спортивних занять.

Програма з дитячого фітнесу «Здоров’ятко» – це комплекс вправ, музично-ритмічних рухів, оздоровчих занять, рухливих ігор і спортивних естафет, які передбачають використання нестандартного фізкультурного обладнання та сприяють формуванню життєво-необхідних навичок і умінь, завдяки яким у дітей виробляються правильні стереотипи рухів, закладається правильна постава, формується рівний почерк, розвивається чітке мовлення, відчуття такту, ритму, діти вчаться виявляти емоції, а будь-які емоції «живлять» мозок. Заняття фітнесом корисні як для гіперактивних, так і малоактивних дітей: гіперактивні діти вчаться гармонійному розподілу енергожиттєвих затрат, у них врегульовуються рухливі емоційні процеси, у малоактивних дітей з’являється життєвий тонус, відкривається нова енергія.



Парціальна програма роботи гуртка
«Казкова мозаїка»

/Files/images/nash_nadbannya/IMG_1932.gifАвтори:
Собчук Лілія Володимирівна
завідувач ДНЗ № 7 "Орлятко";
Гнатенко Лариса Олександрівна
вихователь - методист ДНЗ № 7 "Орлятко";
Рось Діна Іванівна
керівник гуртка ДНЗ № 7 "Орлятко"

Погоджено науково - методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (протокол №4 від 27.11.2012 року)

Зміст парціальної програми театрального гуртка «Казкова мозаїка» спрямований на розвиток пізнавальних інтересів дітей, удосконалення їхніх психічних процесів (пам’яті, уяви, образного мислення), розширення світогляду та мовленнєвого спілкування, можливість самовираження особистості у творчості.

Компетентність дитини дошкільного віку у мистецькій та театральній діяльності відображається у рівнях розвитку естетичного сприймання творів – драматизації, вмінні відтворювати характерні акторські навички образів, умінням добирати відповідні засоби реалізації режисерського задуму.

Парціальна програма роботи гуртка «Казкова мозаїка» укладена на основі освітніх принципів та вимог Базової програми «Я у Світі», що висвітлює та поглиблює знання дітей художньо-естетичного напряму.

Робота гуртка «Казкова мозаїка» побудована на засадах компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів з урахуванням вікових інтересів та здібностей дітей старшого дошкільного віку.

В основу запропонованої програми покладені відповідні розділи Базової програми «Я у Світі», посібники нетрадиційних та сучасних методик театралізованої діяльності та власні творчі-ігри, вправи, сценарії свят, розваг, інсценізацій, ігор-драматизацій.

Висока якість реалізації освітніх завдань театралізованої діяльності гуртка «Казкова мозаїка» забезпечується завдяки вдалому поєднанню складових парціальної програми, а саме застосуванню основ:

  • Теоретичний блок «Все про театр»;
  • Практичний блок «Основи акторської майстерності»;
  • Цикл творчих театрально-ігрових завдань;
  • Систему організації самостійної художньої діяльності.

Парціальна програма гуртка «Казкова мозаїка» містить інформацію про мету, завдання її роботи, структуру і опис очікуваних результатів, тематичний і календарний плани роботи. До додаткових елементів програми увійшли перелік художніх творів, репертуар ігор-забав, театралізацій,добірки творчих ігор, консультації для вихователів, батьків з питань театральної діяльності, рухливі ігри імітаційного характеру, дитячий глосарій, пальчикова гімнастика та пальчикові ігри, список літератури.



Парціальна програма гуртка
з екологічного виховання «Природолюб»

/Files/images/nash_nadbannya/IMG_1684.gif

Автори:
Коньоші Т.І.
керівник гуртка;
Собчук Лілія Володимирівна
завідувач ДНЗ № 7 «Орлятко»;
Анісімова І.А.
вихователь – методист ДНЗ № 7
«Орлятко»

Погоджено науково - методичною радою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (протокол №5 від 25.10.2011 року)

Програма цікава, доступна, яка має реалізуватися не лише на відповідних заняттях, а й у повсякденні. Щотижня, у І та ІІ половину дня ми ознайомлюємо дітей з природоохоронними заходами,розумінням практично – наслідкових зв’язків у навколишньому світі, формуванням первинних понять про шляхи творення свого здоров’я.

Таким чином дошкільнята вчаться емоційно реагувати на красу природи, усвідомлювати важливість бережливого ставлення до неї, самостійно робити висновки про позитивний та негативний вплив людини на довкілля.



Кiлькiсть переглядiв: 1293