Педагогічна рада з проблеми "Світ праці і обрії пізнання"

Відповідно річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою різнобічного вивчення проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку, 30.05.2018 року, в дошкільному навчальному закладі відбулася педагогічна рада з проблеми: "Світ праці і обрії пізнання". До підготовки та проведення педагогічної ради були залучені: вихователь-методист, Гнатенко Лариса Олександрівна; вчитель-логопед, Ковтун Лілія Олександрівна; інструктор з фізичної культури, Соловйова Наталія Василівна; практичний психолог, Кушнір Інна Сергіївна. Вихователь – методист, Гнатенко Лариса Олександрівна, висвітлила питання актуальності проблеми трудового виховання у дітей. Адже, оновлена система освіти в Укра­їні передбачає поліпшення якості засвоєння знань та практичних на­вичок молоді, починаючи з першої ланки, оскільки саме вона забезпечує моральний та компетентнісний фундамент становлення особис­тості дитини і, зокрема, на основі знань формує ставлення до праці та перші загальнонавчальні та загальнотрудові навички, залучає до сус­пільно корисної праці.

/Files/images/novini/pedrada_2/P5304321_новый размер.JPG

Кушнір Інна Сергіївна розкрила проблему професійної орієнтації дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. Ставлення дитини до праці дорослих формується на основі знань, отриманих з різних джерел: від вихователів у дитячому садку, з художньої літератури, мультфільмів та кінофільмів, бесід і розпові­дей дорослих або дітей та з власного досвіду спілкування з людьми різних професій, спостережень за їхньою діяльністю. Ми завжди маємо пам'ятати, що все починається з родини.Тому педагоги нашого дошкільного навчального закладу намагаються якомога більше залучати батьків до спільної праці.

/Files/images/novini/pedrada_2/P5304319_новый размер.JPG

Педагоги закладу (вихователь – методист, Гнатенко Лариса Олександрівна, вчитель - логопед: Ковтун Лілія Олександрівна, інструктор з фізичної культури, Соловйова Наталія Василівна) підготували моніторингові дослідження показників компетентності дошкільників із різних розділів програми. А практичний психолог закладу проаналізувала тестування психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі.

/Files/images/novini/pedrada_2/P5304323_новый размер.JPG

/Files/images/novini/pedrada_2/P5304329_новый размер.JPG

/Files/images/novini/pedrada_2/P5304327_новый размер.JPG

Отже, педагоги дійшли висновку, що знання про працю дорослих та представників різних професій діти також отримують у родині та у дитячому садку. Так, ми дуже мало позитивно говоримо про свою роботу, невдоволеність життям знаходить свій вияв у міркуваннях і судженнях уголос, які й чують діти. І якщо дорослі бажають, щоб діти позитивно сприймали працю, їм самим необхідно змінити власне ставлення до неї.


Кiлькiсть переглядiв: 37