/Files/images/7055.gif/Files/images/muzika/я.jpgУ 2017 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Музичне мистецтво".

З вересня 2018 року працює в дошкільному навчальному закладі на посаді музичного керівника.

Олексієнко Анастасія Вікторівна працює над проблемою:
"Використання народної казки в музичному вихованні дошкільників".

Казка – це найулюбленіша і найдоступніша форма навчання дошкільнят, бо саме їм притаманне образне мислення, а значить доцільно в практиці роботи поєднувати різні види музичної діяльності казково-ігровими сюжетами. Казки дітям дуже подобаються, з них вони черпають багато нового, а в поєднанні з музичною діяльністю збагачується духовний світ дитини, розвиваються творчі здібності. Народна казка, яку переповідає вихователь, стане цікавішою й зрозумілішою дітям завдяки музиці. Персонажі оживуть, набудуть нових рис, втілившись у чудові музичні образи, створені видатними українськими композиторами. Яскраві, доступні мелодії, близькі до фольклорних, органічно зливаються з текстом казки. На заняттях зі слухання музики інколи слід розповідати казку дітям, демонструючи ілюстрації, розігруючи сюжет за допомогою лялькового театру, або ж залучати до цього дорослих, дітей, які здатні відтворити музичні характеристики героїв.

Під час використання народної казки в музичній діяльності слід опиратися на два види музичної діяльності. Перший пов'язаний із залученням дітей до мистецтва музики. Це слухання класичної і сучасної музики, заучування пісень, танців, оволодіння елементарними навичками гри на музичних інструментах. Про те цей вид діяльності вимагає певного рівня розвитку музичних здібностей. І другий вид музичної діяльності пов'язаний з грою і художньою літературою, тобто це різного роду музичні ігри, змістом яких є казки, оповідання, потішки, вірші: ігри драматизації у музичному супроводі, народні хороводні ігри із співом, діалогами, рухами, театралізовані вистави за казками, розігрування народних пісень під музику.

Музика для дитини - світ радісних переживань. Щоб відкрити перед ним двері в цей світ, треба розвивати у малят здібності, і перш за все музичний слух і емоційну чуйність. Інакше музика не виконає свої виховні функції. Гармонійність музично-естетичного виховання досягається лише в тому випадку, коли використовуються всі види музичної діяльності, доступні дошкільного віку, всі творчі можливості зростаючої людини. Разом з тим, ускладнюючи педагогічні завдання, не можна зловживати особливої дитячої сприйнятливістю. Саме музичне мистецтво, його особливості висувають перед педагогом необхідність вирішення низки специфічних завдань:

1. Виховувати любов і інтерес до музики. Тільки розвиток емоційної чуйності і сприйнятливості дає можливість широко використовувати виховний вплив музики.

2. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованою системі з різноманітними музичними творами і використовуваними засобами виразності.

3. Заохочувати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах. Знайомити з початковими елементами музичної грамоти. Все це дозволить їм діяти усвідомлено, невимушено, виразно.

4.
Розвивати загальну музичність дітей (сенсорні здібності, ладовисотний слух, почуття ритму), формувати співочий голос і виразність рухів. Якщо в цьому віці дитини навчають і залучають до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток усіх її здібностей.

5. Сприяти первісного розвитку музичного смаку. На основі отриманих вражень і уявлень про музику проявляється спочатку виборче, а потім оціночне ставлення до виконуваних творів.

6. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів у музичних іграх і танцях, застосування нових сполучень знайомих танцювальних рухів, імпровізація наспівів. Це допомагає виявленню самостійності, ініціативи, прагнення використовувати в повсякденному житті вчинений репертуар, музикувати на інструментах, співати, танцювати. Звичайно, такі прояви більш характерні для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Безумовно, сама організація використання народної казки вимагає від педагога розуміння значущості і цінності музичного розвитку дітей, великої творчості і майстерності.

Використання народної казки створює для дитини умови щодо присвоєння їм духовних цінностей, пропонуючи в самих різних життєвих ситуаціях багаті різноманітні переживання, музичні враження. Всі народні свята, обряди супроводжуються співами, танцями, звучанням народних інструментів. Естетично цінні музичні враження дитина одержує з дитинства. Так формується і засвоюється подібно словам рідної мови багатобарвна музична рідна мова національної культури.

Немає нездібних - є ті, хто опановує по-іншому!
Немає імпульсивних - є безпосередні!
Немає повільних - є розважливі!
Немає ледачих - є розслаблені!
Немає боязкіх - є обережні!
Немає гіперактивних - є енергійні!
Немає незрілих - є ті, які розквітають пізно!
Немає дратівливих - є чутливі!
Немає впертих - є наполегливі!


Кiлькiсть переглядiв: 152