/Files/images/ln/liniia-1229.gifТеатральний гурток «Казкова мозаїка»

Кредо театрального гуртка:
«Театральна вистава розкриває перед дитиною
весь світ засобами мудрої та вічної казки,
розвиває творчі здібності особистості,
а найголовніше, виховує справжню людину».

С. Русова

/Files/images/gurtkova_robota/teatralniy/IMG_0441.JPG

Вік вихованців гуртка: діти старшого дошкільного віку.

Провідний вид театралізованої діяльності: ляльковий театр.

Допоміжні види театралізованої діяльності: театр рукавичок, театр маріонеток, площинний театр, пальчиковий театр, театр картинок.

Організаційно-методичний блок театрального гуртка «Казкова мозаїка»

 1. Розклад занять: заняття у театральному гуртку проводяться 2 рази на тиждень , тривалість заняття: 25-30 хвилин.
 2. Час проведення занять - згідно розкладу занять в другій половині дня.
 3. Набір до театрального гуртка відбувається після співбесіди керівника гуртка та методиста з дітьми та їхніми батьками, кількість учасників в одній групі не повинна перевищувати15 осіб. Згідно методичних рекомендації керівник театрального гуртка разом з методистом дошкільного навчального закладу проводить моніторинг набутих знань на початку та в кінці начального року.
 4. Звітні виступи організуються один раз у квартал для вихованців дошкільного навчального закладу силами вихованців театральної студії «Казкова мозаїка» та працівників дошкільного навчального закладу.
 5. Підбір та використання іграшок для вихованців театрального гуртка для проведення творчих ігор, вправ, вистав.

Організація предметного середовища у театральному гуртку повинна відповідати завданням всіх ліній розвитку дитини дошкільного віку. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» визначає основні вимоги до його облаштування: різноманітність, варіативність, доступність для ознайомлення та використання іграшок, предметів, ігрового обладнання. Однією із найважливіших складових предметного середовища є іграшки, що створюють оптимальні умови для зростання практично умілого, вправного у взаємодії з предметним світом дошкільника. Розмаїття іграшок має створювати цілісне ігрове оточення. безпечне та комфортне для дитини.

Великого значення набувають театральні іграшки. Керівник гуртка повинен мати ляльки – рукавички (бі-ба-бо), пальчикові ляльки, виготовлені з легких матеріалів (пап’є – маше, тканина, хутро).Великого значення набуває образність ляльок. Вони повинні бути емоційно привабливі, не лякати дітей, а навпаки зацікавити. Для дітей старшого дошкільного віку має бути окремо театр іграшок, що розрахованих на довжину дитячої долоні, щоб діти легко могли самостійно виконувати театральні вправи. Обов’язковими атрибутами мають бути костюми для ляльок, що мають велике педагогічне значення для формування рольової поведінки дітей. Обов’язковою вимогою у роботі з дітьми старшого дошкільного віку є знайомство з керуванням нескладних ляльок-маріонеток та тростинними ляльками.

Актуальним елементом роботи у театральному гуртку протягом всього навчального року є використання площинного театру, театру іграшок відповідно до річного плану та тематики казок, інших літературних творів. Конструкція іграшки - рукавички для старшого дошкільника повинна забезпечувати зручність використання, відповідно до ергономічних особливостей дитячої руки.

Пропонуємо орієнтований перелік іграшок для театрального гуртка.

Театральні іграшки для дітей старшого дошкільного віку з розрахунку на одну групу.

Назва Одиниця виміру Для дітей старшого дошкільного віку Для використання в методичному кабінеті
Театральні іграшки
Театр рукавичок набір 10 10
Театр тіньовий набір 5 5
Театр пальчиковий набір 3 3
Театр іграшок або площинний набір 25 25
Театр ляльки великі набір 6 6
Окремі театральні іграшки - маріонетки або тростинні набір 20 20
Костюм театральний набір 10 10
Ігрове обладнання для театральних ігор та ігор - драматизацій
Театральна ширма 1 1 1
Елементи декорацій та споруд для ігор - драматизацій набір 12 12
Обладнання для куточка ряження набір 1 1
Фільмоскоп 1 1 1
Диски з театралізованими виставами 12 12 12

Нормативно - правовий блок театрального гуртка «Казкова мозаїка»

 1. Закон України «Про дошкільну освіту».
 2. Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.
  Сфера «Культура».
  Змістова лінія «Світ мистецтва».
  Дитина старшого дошкільного віку здатна відгукуватися на прояви естетичного в житті та мистецтві, виражати свої почуття у різних видах театральної діяльності. Дошкільник має отримувати задоволення від спілкування з творами мистецтва, від творення прекрасного в житті, природі та мистецтві. Дитина старшого дошкільного віку має уявлення про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі, проявляє себе емоційним та естетично чутливим глядачем. Співпереживає персонажам, розуміє зміст дійства, вистави, усвідомлює колективний характер діє творення.
  Театральний образ. Вихованець гурткауміє на елементарному рівні аналізувати твір мистецтва, визначати його емоційний настрій, характеризувати засоби художньої виразності, розуміє художні образи театру,створює їх у власній роботі, передає один образ різними засобами мистецтва. Розуміє театральний образ як живу акторську дію з використанням засобів мовлення, міміки, жестів, музики, танцю, співу, ідентифікує почуття і вчинки персонажів з власними.
  Театральна художньо-практична діяльність. Відображає в художньо-практичній діяльності власне ставлення до реального світу і творів мистецтва, охоче виконує завдання естетичного характеру, володіє художньою «майстерністю» в міру своїх індивідуальних можливостей і вдосконалює її під керівництвом дорослого. Виявлення особистісну позицію в процесі перевтілення у сценічній образ, запам’ятовує сюжетну послідовність, своєчасно включається у дію. Володіє навичками зображення позитивного та негативного образів персонажів; використовує музично-пластично-пісенний досвід у театралізації різних творів літературних жанрів.
  Дитяча театральна творчість. Уміє передавати свої думки, почуття, стан, настрій, фантазії через художнє слово, виразні рухи, жести, мімічні та пантомімічні етюди. Розподіляє роботу під час колективного обговорення. Об’єктивно оцінює свою та чужі виконання –роботи творчих вправ, завдань. Здатна театралізувати творчу сюжетно-рольову гру, вигадує казки і засоби для їх театралізації, обирає ролі та виконавців для вистави.
 3. Базова програма розвитку дитини «Я у Світі».
  Театралізована діяльність дитини дошкільного віку.
  Визначаючи компетентність дитини дошкільного віку в ігровій діяльності згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні керівнику театралізованого гуртка доцільно враховувати такі освітні домінанти театралізованої діяльності: складність сюжету, чіткість, наближення до реального життя, перспективність, логічну завершеність, актуальність казки для віку дитини. Визначення головних героїв казки, їх типізація та індивідуалізація характеристик, адекватних ігрових дій; чітке визначення правил театралізованої гри, дотримання їх дитиною; дружнє спілкування з товаришами, створення позитивного настрою у дитячому колективі.
  Старший дошкільний вік. Завдання розвитку: виховувати зацікавлене та відповідальне ставлення старшого дошкільника до підготовки, проведення та оцінки театралізованої діяльності, виконання учасниками своїх ролей, налагоджування комунікативних зв’язків з партнерами. Вдосконалення уміння характеризувати особливості різноманітних персонажів гри, знаходити для них відповідну міміку, інтонацію, пантоміміку. Формувати у дитини дошкільного віку виразне дикційне чисте мовлення, заохочувати бажання підтримати партнера, допомогти йому, доброзичливо з ним спілкуватися, вступати у діалог, ставати на його місце, розвивати вміння використовувати в грі предмети-замінники, уявні предмети, входити в образ, знаходитися в ньому до кінця театралізованого дійства. Стимулювати прагнення дитини дошкільного віку до самореалізації, самоствердження, саморозкриття себе з кращого боку.
  Організація життєдіяльності: буття старшого дошкільника має бути настаченим та цікавим. Воно передбачає участь у театралізованій діяльності, як одного з видів художньої творчості. Керівнику гуртка важливо гармонійно поєднувати різні форми організації під час гурткової роботи. Науковцями дошкільної освіти визначено основні форми організації театралізованого гуртка:
 • театралізація окремих епізодів казок;
 • драматизація казки;
 • показ настільного театру;
 • показ театру іграшок;
 • організація ігор-імітацій явищ природи, тварин, птахів, світу дитинства;
 • інсценування за ролями віршів діалогічної форми;
 • оздоблення сюжетного поля;
 • сюжетоскладання всім колективом вихованців гуртка з керівником.

Інноваційні форми організації театральної діяльності:

 • імпровізаційні ігри «Театр», ігрове поле, психогімнастику, сюжетно-рольові ігри за уривками казки, самостійне ісценізування дітьми віршів, п’єс, використання музики із дитячих мультфільмів української мови.

Орієнтований репертуар театралізованих вистав: розповідання з елементами драматизації твору К.Чуковського «Телефон», фланелеграф, настільний театр, кругова панорама «У школі світлофора Моргайка», пальчиковий театр за мотивами угорської казки «Двоє жадібних ведмежат, театр бі-ба-бо драматизація казки «Сучасні пригоди Колобка», театр маріонеток «Колосок», стенд-книжка, настільний театр іграшок-драматизація за мотивами казки О.Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно», інсценізація мотивів українських народних казок «Солом’яний бичок», «Лисичка –сестричка», кругова панорама, ляльковий театр - драматизація за мотивами слов’янської казки «Дванадцять місяців».

4. Освітні завдання театралізованого гуртка.
Театрально-ігрова діяльність
– спонукати дітей до самостійних ігор-драматизацій, театралізованих ігор за змістом художніх творів, влаштовуючи ігри «Театр». Навчати дітей драматизувати зміст казки та віршів у супроводі музики. Залучати до читання-розігрування віршованих творів за ролями на літературний ранках. Відповідно до інтересів дітей залучати їх до виступів лялькового театру.
Інсценування – начати дітей інсценізувати відомі художні твори, інсценівки до тематичних занять, свят, концертів як юних акторів театру. Доручати дітям виконувати текст від автора. Залучати дітей до виготовлення декорацій, атрибутів, костюмів до майбутньої вистави.
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності - діти можуть самостійно показати виставу театру іграшок, картонажного за знайомим сюжетом в кінці навчального року; вміють користуватися фільмоскопом, показувати діафільм, розповідати за його кадрами, самостійно влаштовувати сюжетно-рольову гру «Кінотеатр».

Теоретичний блок театрального гуртка «Казкова мозаїка»

1. Програмові вимоги театрального гуртка «Казкова мозаїка».

Вікові можливості: старший дошкільний вік

Дитина оволодіває вміннями й навичками:

У сприйманні театралізованого видовища:

 • розуміє зміст дійства вистави, театральний образ як живу акторську дію, використовує акторську техніку міміки, жестів, слова, пантоміми, музики, співу, танцю;
 • наслідує позитивних героїв, співчуває персонажам казки, порівнює вчинки негативних героїв, переносить оцінювання казкових історій в сферу «Я сам» і оцінює свої вчинки та вчинки товаришів;
 • підказує персонажам вистави як поводитися у скрутних ситуаціях, оцінює характер казкового героя (хитрий, добрий, злий, улесливий, довірливий, нерозумний).

В ігровій діяльності:

 • відображає характерні особливості образу театральних персонажів (особливості руху, супроводу руху мімікою, інтонацією жестом);
 • своєчасно включатися в колективну драматизацію твору;
 • самостійно влаштовувати ігри-драматизації, театралізовані ігри, ігри «Театр», розігрувати за ролями літературні твори, сюжети казок.

У сценічній діяльності:

 • брати активну участь у підготовці до театралізованих ігор;
 • творчо перевтілюватися в образи персонажів, розігруватися сюжети, виразно із гумором виконувати ролі;
 • вносити творчі фрагменти в гру за казкою;
 • брати участь у роботі драмгуртків;
 • виготовляти елементарні декорації, атрибути, костюми.

У процесі навчання дитина дізнається та усвідомлює:

 • про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі;
 • про різні види театру (пальчиковий,настільний, драматичний, театр іграшок, фланелеграф, театр бі –ба –бо, театр картинок), їх особливість та призначення;
 • про театралізовану термінологію;
 • колективний характер діє творення під час підготовки театральної вистави, важливість орієнтуватися на партнера з ігрової взаємодії;
 • змістовність, варіативність сюжетів, можливість їх зміни.

Форми організації театралізованої діяльності (статичні):

 • театралізація окремих епізодів казки;
 • драматизація казок;
 • показ настільного театру;
 • показ театру іграшок;
 • організація ігор-імітацій;
 • інсценування та читання за ролями віршів, написаних у діалогічній формі;
 • розігрування за ролями літературних творів;
 • оздоблення сюжетного ігрового поля;
 • сюжетоскладання;
 • розробка сценаріїв.

Форми організації театралізованої діяльності(ініціативні):

 • рядження;
 • інсценування віршиків, казок, самостійно та з однолітками;
 • сюжетно-рольові ігри за уривками казок;
 • сюжетоскладання;
 • ігрове поле.

2. Авторська тематика для лекційного опрацювання з дітьми старшого дошкільного віку.

Теоретичний матеріал проводиться керівником театральної студії у формі міні-бесід та розповідей з історії світового та вітчизняного дитячого театру. Кількість проведення міні-лекцій- не менше чим дві бесіди на місяць. Наводимо орієнтовану авторську тематику для лекційного опрацювання з дітьми старшого дошкільного віку:

 1. Історія виникнення лялькового театру.
 2. Види іграшок лялькового театру.
 3. Розвиток лялькового театру.
 4. Сучасний дитячий ляльковий театр «Вертеп» на Україні.
 5. Відомі пам’ятники героям дитячих народних казок у світі.
 6. Різновиди лялькових театрів у світовому мистецтві.
 7. Типологія дитячої казки за морально-етичним змістом.
 8. Художньо-естетична направленість української народної казки.
 9. Видатні казкарі-письменники України.
 10. Секрети акторської майстерності лялькового театру.
 11. Зразки міні –казок для лялькового театру як засіб активізації творчості дітей старшого дошкільного віку.
 12. Основи драматургії сценарію театральної вистави.
 13. Виготовлення костюма для лялечки.
 14. Важливість оздоблення у мистецтві театру.
 15. Роль музики для підсилення драматизації казки, її змісту.
 16. Вікторина «Вгадай і назви вид театру».
 17. Специфіка мови актора, її характер для відтворення образу персонажа казки.
 18. Підсумкова лекція :«Відгадай і назви українську народну казку».

Практичний блок театрального гуртка «Казкова мозаїка» вміщує в себе:

 1. Річний план театралізованої студії «Казкова мозаїка», що розробляється керівником театральної студії та погоджується з адміністрацією дошкільного навчального закладу.
 2. Театральну абетку – найбільш вживані терміни, що є необхідними для розуміння суті театру як мистецтва дітьми старшого дошкільного віку. Театральна абетка інтегрується у виховний процес театрального гуртка.
  Перший блок - колектив – актор, трупа, режисер, костюмер, гример, художник, глядачі, успіх, оплески;
  Другий блок
  – вистава, сюжет, сценарій, прем’єра, частина, антракт, фінал.
  Третій блок
  – афіша, каса, квиток, зала, куліси, дзвінок, завіса, балкон, декорації.
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення лялькових вистав у дошкільних навчальних закладах. Наведений зразок є типовим у роботі керівника театрального гуртка
 4. Орієнтована структура занять на різних етапах роботи над казкою.
  Наведений зразок є типовим у роботі керівника театрального гуртка
  (За методикою О.Аматьєвої)

Заняття 1.Тема: Розповідання казки «Котик і Півник»

Програмовий зміст: розучувати міні-розминок для язичка, губ, дихання. Виховувати у дітей інтерес та бажання займатися театралізованою діяльністю. Навчити вихованців студії уважно слухати казку, запам’ятовувати її зміст.

Хід заняття.

Розминка: Рухи язиком: вліво-вправо, назад-вперед, «трубочка». Для губ:усмішка, «трубочка», «п’ятачок». Для дихання: видих на рахунок –вдих (з промовлянням «с –с –с») –видих ( з промовлянням «ш –ш –ш») надуваємо кульку.

Слухання казки. Імітація дітьми рухів тварин.

Заняття 2.Тема. Переказування казки «Котик і Півник» з обіграванням епізодів.

Програмовий зміст: продовжувати формувати вміння емоційно та інтонаційно виразно характеризувати персонажі за допомогою мовлення, міміки, жестів. Розвивати вміння імпровізувати.

Хід заняття.

 1. Розминка.
 2. Переказування дітьми казки.Якщо діти відчувають труднощі – ставити запитання або повторно читати твір. Діти розказують по черзі (один продовжує розповідь іншого). Під час переказу звертати на інтонаційну виразність мовлення дітей при передачі образів персонажів.
 3. Етюд «Лисичка підслуховує».
 4. Розігрування з дітьми епізодів, які їм сподобались.

Заняття 3. Тема. Показ дітям лялькового театру за казкою «Котик і Півник».

Програмовий зміст: викликати інтерес у дітей до лялькових спектаклів та бажання розігрувати їх самим, продовжувати вчити дітей поводитися з атрибутами лялькового театру. Продовжувати вчити передавати відповідними рухами ляльок поведінку різних персонажів. Розвивати діалогічне мислення дітей, його виразність.

Хід заняття.

 1. Розминка.
 2. Показ казки дітям.
 3. Вправи дітей з ляльками .Передавати за допомогою ляльки особливості ходи, характеру, виразних дій персонажа
 4. Вправи для розвитку інтонацій (сили, висоти голосу кожного персонажу).

Заняття 4. Тема: Гра –драматизація «Котик і Півник».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей інсценувати твори, закріпити вміння дітей самостійно показувати настільний театр іграшок. Розвивати вміння дітей за допомогою голосу та дій передавати хитрість, радість, переляк, горе.

Хід заняття.

 1. Розминка.
 2. Короткий повтор змісту твору (за необхідністю поглиблений).
 3. Показ дітьми пальчикового театру по казці (за бажанням).
 4. Інсценування казки (по частинах).

5. Сценарії лялькових вистав розробляються керівником театральної студії для вихованців старшого дошкільного віку. У нормативній номенклатурі сценарії лялькових вистав зберігаються у окремій папці у двох екземплярах: чистовому та робочий варіант протягом 3 років.

Робота з батьками вихованців театралізованого гуртка «Казкова мозаїка»

Керівником театрального гуртка проводяться чотири раз на рік консультації з батьками вихованців.

Орієнтований перелік консультацій з батьками:

Вересень: «Роль театралізованої діяльності у формуванні емоційно-ціннісної сфери дитини дошкільного віку».

Грудень: «Домашній ляльковий театр».

Березень: «В гості завітав пальчиковий паперовий театр»

Травень: Щорічний конкурс для батьків дошкільного навчального закладу «Краща театральна іграшка-забава».

Річний звіт: Святкова вистава за участю вихованців, батьків, працівників дошкільного навчального закладу «Всесвітній день лялькового театру», що святкується 21 березня.

***

Ми веселі малюки, казку творим залюбки.

/Files/images/gurtkova_robota/teatralniy/IMG_0434.JPG

/Files/images/gurtkova_robota/teatralniy/IMG_0429.JPG

/Files/images/gurtkova_robota/teatralniy/IMG_0449.JPG


Кiлькiсть переглядiв: 15487